IniciLegalAvís legal Tornar

Dades de la Marca

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSI), a continuació, s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Nom de la marca: *TOURECO

*Tel: +34 625 27 50 65

Email: info@toureco.es

L'accés al lloc https://www.toureco.es/ implica l'acceptació de totes les condicions següents:

 

Propietat Intel·lectual

Els continguts d'aquest lloc web, textos, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de *TOURECO quedant per tant totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l'autorització expressa de *TOURECO.

 

Contingut de la Web

*TOURECO no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

 

Actualització i modificació de la Web

*TOURECO es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat per això.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics

*TOURECO no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de *TOURECO.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

 

Política de Privacitat i Protecció de dades

*TOURECO posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en coneixement del referit titular, a conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d'enviaments al correu electrònic a info@toureco.es que apareix com a contacte o bé sobre aquells recaptats a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment del que es disposa en la *RGPD (UE) 2016/679, els usuaris podran exercitar en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilats i arxivats. L'exercici d'aquests drets haurà d'efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de *TOURECO. o a l'adreça de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com a referència «DADES PERSONALS» i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d'Identitat.

Les dades registrades podrien ser utilitzats amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió de publicitat – fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, entre altres activitats.

En el seu cas, les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment dels fins assenyalats anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s'entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, l'assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència “BAIXA DADES PERSONALS”.

© Tots els drets reservats: *TOURECO.

sgm

© Toureco 2015. Tots els drets reservats.

InstagramInstagramInstagram